Co jsou nootropika?

Nootropika nebo (Nootropics) jsou jednoduše posilovače mozku: doplňky, které zlepšují zdraví mozku a kognitivní výkon. Nootropika působí mnoha způsoby, které přinášejí celou řadu výhod v oblasti paměti, zaměření, pozornosti, motivace, relaxace, nálady, bdělosti, stresové odolnosti a další.


Nootropic, n., Adj. – od řecké nous (“mysl”) a trepein (“ohýbat” nebo “otočení”), doslovně znamená “otáčení mysli”.


Psycholog a chemik Dr. Corneliu E. Giurgea,  se poprvé pokusil o popisná kritéria pro to, co se kvalifikuje jako nootropikum, která zahrnují:

  1. Vylepšení paměti a učení
  2. Zlepšené vnímání pod stresem
  3. Ochrana mozkových buněk (neuroprotektivní)
  4. Usnadnění komunikace mezi buňkami
  5. Podložení výzkumem prokazujícím bioaktivitu mozku
  6. Absence obvyklých farmakologických účinků psychotropních léků.

Podle nejpřísnější definice existuje jen hrst pravých nootropik.
Ale jak se věda dozvěděla víc o mozku a od šedesátých let identifikovala doplňky, které byly prospěšné pro mozek, výrazně se rozšířila původní nootropická definice inspirovaná Dr. Giurgeou.

Moderní definice nootropik

Teď, v roce 2018, pokud doplněk pomůže mozku jakýmkoli způsobem, může být považován za “nootropní”.

To znamená dlouhý seznam nootropních doplňků –  více než 80 látek –  které byly nějakým způsobem spojeny s vylepšováním výkonu mozku.